Blogi

Velallisen tapporaha


4.3.2018 kello 10:35 - Kari Uoti


 


Oikeusministeriön vuoden 2016 U-palkkataulukon mukaan ulosottomiesten peruspalkka lähtee 4670 eurosta ja päätyy 6928 euroon, siis peruspalkka. Tämän päälle tulee toimenpidepalkkio, jota kertyy parhaimmillaan Helsingissä 45 000 euroa. (Kirjallinen kysymys KK 333/2016 vp) Toimenpidepalkkioitten osuus ulosottomiesten liksoista on noin kolmannes.

 

Ulosottokaaren 1 luvun 15 §:ssä säädetään esteellisyysperusteista ulosotossa. Lain mukaan ulosottomies on esteellinen: "jos ulosottomiehellä tai hänen läheisellään on odotettavissa asiasta hyötyä". 


Miten nämä kaksi asiaa on mahdollista sovittaa keskenään? Jos ulosottomiehen palkkaus riippuu perintätuloksesta, niin tällöin hänellä on automaattisesti intressi asiassa, oma lehmä ojassa. Mitä enemmän saa perittyä, sitä parempi, ulosottomiehelle. 


Tällä ei teoriassa ole vaikutusta ulosoton toimintaan, sillä heidän toimintaansa säätelee laki. Eli ulosotto tekee vain mitä laki määrää. Tämä on yksi oikeusjärjestyksen suurimmista vitseistä, sillä ulosottokaari on toimivaltuuksiltaan aarreaitta ulosotolle. Ulosottomies voi lain mukaan tehdä käytännössä aivan mitä tahansa, tästä erityisenä esimerkkinä ulosottokaaren 4:14, keinotekoisen järjestelyn sivuuttaminen. Ulosottokaaren toimivaltasäännökset on kirjoitettu niin avoimeen muotoon, että laki ei juuri aseta esteitä ulosoton mielivallalle, vaikka perustuslaki muuta edellyttää. 


Tämä on johtanut siihen, että ulosotto ei enää hoida velkojien asioita, vaan toimii primus motorina ulosottoasioissa. Ulosotto on ryhtynyt velkojaksi velkojien sijaan, koska heillä on henkilökohtainen intressi, taloudellinen sellainen, mitä ei ymmärtääkseni missään muussa virassa valtiolla ole, eikä pitäisi olla. 


Eräässä tuoreessa jutussa ulosotto pyrki kaikin keinoin estämään velkojaa ja velallista sopimasta keskenään, perintää olisi tullut jatkaa loputtomiin. Kyse oli 1990-luvun alun tapahtumiin liittyvästä velasta, joka oli vanhentumassa viimein. Vanhentuminen voidaan katkaista ulosmittaamalla velalliselta ja tämän sukulaisilta kaikki, mikä irtoaa. Tämän jälkeen jatketaan ulosottovalituksilla, mikäli velallisella/sivullisilla on resursseja. 


Ulosotto ei yksin vie velallisen, vaan myös tämän sukulaisten ja muitten henkilöitten varallisuutta. Estää ihmisten elinkeinonharjoittamisen täysin mielivaltaisilla toimilla, joiden osalta kohdehenkilöille ilmoitetaan, että jos on valittamista, valittakaa ja laittakaa lasku valtiokonttorille. Ulosotto toimii täysin laista piittaamatta, kun sille päälle sattuu. Tiedossani ei ole, että heitä olisi saatettu vastuuseen. Nyt on aika.


Ryhdymme toimenpiteisiin eräässä asiakkaamme asiassa, jossa ulosotto on toiminut täysin mielivaltaisesti. Asia saatetaan poliisille ja tuomioistuimeen. Ulosotto tulee itse maistamaan sitä tunnelmaa, kun joku istuu naaman päällä. Tästä ei selviä yksin valtiokonttorin rahoilla. Nyt laitetaan pahantekijät linnaan


On aika omituista, että Suomessa on tällainen inkvisiittoreitten jengi, joka saa enemmän liksaa kuin rivituomarit ja bonuksia ihmisten tuhoamisesta tapporahaa. 

 

 

 Kommentit ()

Lisää kommentti
 6.3.2018 - 17:17:44

Toivotan annea kaikesta sydämestä, koska työsarkaa tulee olemaan rikollisten viranomaisten saattelemisessa tuomiolle.


 


Suomessa 2 "eduksuntaa" on koittanut estää näiden tuomioiden antamisen, ja suuri joukko arvovaltaisia virkamiheiä.


 


Suomen "perustuslain" 118 §:n syyteoikeudettomuus näille suurimille rikollisille tulee olemaan kova kanto kaskessa ?


 


Ja jos Suomen "oikeusjärjestelmä" on läpikäyty rytyy Euroopan "ihmisoikeustuomioistuin" näitä yhdessä Suomen eduksunnan virkamiesten kanssa suojelemaan. ( EOA kansliapäätös 1350 / 4/08 ... EIT tuomarin jääviyksiä EI voida käsitellä ).


 


Eoa "päätöksen" 876/2/05 kaltaisesta asiasta Valtakunnansyyttäjänvirastoon jätetty syyteilmoitus ( 9. 12. 2005 ) yhä on "esitutkinnassa" !


 


Kun yrittäjien omaisuutta miljarditolkulla varastetaan ( "laki 444/2012" ) on varkauden kohteilta viety mahdollisuus prosessoida kokemaansa varkautta Suomen "oikeusjärjestelmässä" !

 14.3.2018 - 18:35:44

Niin, yleensä meillä poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä ja tuomarit ei tuomitse. Viranomaisvalvonta Suomessa on vitsi.

 17.3.2018 - 14:20:16

Ulosottomies on puolueeton lainkäyttöhenkilö, näin sanoi joskus lainsäädäntöneuvos Tuula Linna, joka liienee sitten Lapin  yliopistossa propagoineen tätä aatesuuntaa eteenpäin.


Väite ei vain vastaa yleistä käsitystä puolueettomuudesta, jonka periaatteisiin tässä tapauksessa kuuluu, että tulot eivät kasva toimenpidearsenaalin mukaan.


Ajatus puolueettomasta lainkäyttöhenkilöstä uosottomiehen suhteen on täysin absurdi.

 21.5.2018 - 13:56:05

Candies are always mouth watering especially their  Click Here   sweet and tangy tastes always mesmerized us since the days of our childhood.