Blogi

Omat takapihat


3.4.2018 kello 08:43 - Kari Uoti


 


En yleensä uppoudu pappien teksteihin, ehkä pitäisi, sillä arkkipiispa, kohta emeritus Kari Mäkinen, piti hienon ja isolla kädellä periaatteellisen puheen tuoreeltaan, joka löytyy kirkon sivuilta http://www.arkkipiispa.fi/eurooppalaiset-takapihat/

 

Mäkinen kuvaa poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jolla kavennetaan pakolaisille taattuja oikeuksia. Tämä tapahtuu lakeja muuttamalla sekä yksinkertaisesti uudistuneella viranomaisharkinnalla tapauksissa, joissa laki mahdollistaa viranomaiselle avoimen säännöksen perusteella antaa laille sisältöä suhteellisen vapaasti. 

 

Arkkipiispan puheessa tämän poliittisen harkinnan taustamotiivina nähdään utilitaristiset motiivit, supistetaan sellaisten "hyödyttömien" pakolaisten ja maahanmuuttajien oikeuksia tulkinnalla, joiden ei katsota voivan hyödyttää yhteiskuntaa tai jotka voivat olla haitaksi, rasitukseksi. 

 

Mäkinen kirjoittaa: "Suhtautuminen pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin on osoittautunut siksi kohdaksi, jossa joutuu koetteille se, mikä on eurooppalaisten yhteiskuntien rakennuspuiden eettinen kunto. Rakenteista vahvimmat ovat julkisen vallan instituutiot, oikeuslaitos, hallinto, viranomaistoiminta. Niiden vahvuus on Euroopan vahvuutta. Niiden tehtävä on antaa ihmisille suoja. Niiden täytyy kestää poliittiset muutokset."


Mäkisen havainto on oikea ja siitä on valitettavasti muitakin esimerkkejä. Kyse on laillisuuden ja Rule of Law -periaatteen mätänemisestä. Yhteiskunta ei kunnioita perustuslakiin ja ihmisoikeussopimuksiin perustuvia velvoitteitaan.

 

Tämä ei koske yksin pakolaiskysymystä, tämä ongelma liittyy myös edelleen vireillä olevaan 1980- ja 1990-luvun pankkikriisin selvittämiseen. Valtiovarainministeriö Petteri Orpon johdolla jatkaa lakiin perustumattoman selvitysintressin perusteella ihmisten tuhoamista kohta 30 vuoden takaisten tapahtumien perusteella vastoin perustuslakiin kirjattuja määräyksiä. 

 

Tässäkin on kyse poliittisesta harkinnasta, jolla rikotaan ihmisten oikeuksia. Petteri Orpo on täysin tietoinen menettelystä, mutta ei välitä aiheuttamastaan tuhosta. Hän jatkaa esimerkiksi yhden tavallisen tallaajan tuhoamista synneistä, joita ei oikein edes ole. Ihminen ja monet muutkin ovat tuhoutuneet tässä vainossa. 

 

Arkkipiispa muistuttaa puheessaan natsiaikojen vainoista, joissa ihmisiltä poistettiin valtion suoja ja heidät sallittiin tuhota. Valtiovarainministeriön toiminta ei paljon tuosta poikkea. Tässä olisi myös asia, joka olisi perusteltua nostaa nyt vaikka kirkon agendalle. 

 

 

 Kommentit ()

Lisää kommentti
 24.4.2018 - 00:40:10

Hyvin kirjoitettu. 

 14.5.2018 - 06:36:01

Asiaa tästä pitäisi tulla ulos 27 tai 28 päivä MOT ohjelmassa: Suurin suomalainen joukkomurha ?


Tämän joukkomurhan ( 16 000 yrittäjän kuolema ) syytteeseenpanon estämiseen Suomen \\\"päättäjät\\\" ovat upottaneet miljardeja; yrittäjien rahaa tietenkin...\\\'


Iltalehti 7.4. 2012 \\\"Eduskunnassa muhii miljardikaappaus\\\". Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhat aiotaan kaapata.( Suomeksi varstaa 1,3 . 3 miljardia \\\"lailla 444/2012\\\" ).


Asian käsittely ja syyttäminen estettiin VALTIOPETOKSELLA: PL 118 § ..Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset ... syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.


 


PL 118 §\\\"vaati\\\" esitöikseen\\\" Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONNAN toimivallattomaksi tällaisissa asioissa.


 


He 55/2007 esiteltiin kansanedustajille väärillä asiakirjoilla ja 2008 oikeusministeri allekirjoitti \\\"sopimuksen\\\":


Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-\\\"oikeudenkäynnin\\\" ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa yksittäistapauksissa.


 


Perustelu: \\\"Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikoksia\\\".


 


Valhe: PL 118 § ... syyteoikeutta ei kuitenkaan ole !


 


Tällainen SYYTEILMOITUS jätetty toimestani Valtakunnansyyttäjänvirastoon 9. 12. 2005 ( kirjattu diaariin 8 kuukautta myöhässä) .


 


PL 118 §:n käsittely TAKAUTUVANA teki Suomeen IHMISOIKEUDETTOMAT kansanosat !